Services: Insurance

Onderneming

Brand

Affirmo verzekert industriële en speciale brandrisico’s met de nodige aandacht voor de aanverwante risico’s en de bedrijfsschade na brand

Aansprakelijkheid

Affirmo zoekt en vindt een oplossing voor de verzekering van de extracontractuele aansprakelijkheid tot de beroepsaansprakelijkheid, milieu-en bestuurdersaansprakelijkheid.

Engineering

Affirmo bekijkt aandachtig de verzekeringsoplossingen voor bouwplaatsrisico’s, machinebreuk, alle risico’s electronica en andere technische dossiers. Wij houden rekening met alle aspecten van het productieproces.

Employee benefits & personenverzekering

Affirmo biedt maatwerk rond groepsverzekeringen, individuele pensioentoezegging, arbeidsongevallen, gewaarborgd inkomen, hospitalisatie, overlijden en bijstand.

Auto

Affirmo heeft heel wat ervaring opgedaan in het verzekeren van uw wagen-en/of vrachtwagenpark. Wij adviseren zowel op het gebied van aansprakelijkheid als eigen risico. Onze concurrentiele pricing wordt zeer op prijs gesteld.

Particulier

Brand

Affirmo blust de brand en kan u een unieke allrisk polis aanbieden die uw privé patrimonium dekt tegen alle mogelijke risico’s. Wij bieden u een gratis schatting aan van uw kunstvoorwerpen die u wenst te verzekeren.

Aansprakelijkheid

Affirmo zorgt er voor dat bij hetgeen u doet, uw aansprakelijkheid niet in het gedrang komt.

Individueel

Affirmo denkt na over uw persoonlijke bescherming: overlijden, invaliditeit, hospitalisatie, ongevallen & reisverzekering.

Auto

Affirmo heeft de reputatie zeer scherpe tarieven te hanteren zonder de kwaliteit van de onderschreven dekkingen uit het oog te verliezen. Wij nemen het stuur van u over tot u de motor start.